Przeciwwskazania

Filomag B6Zanim zastosuje się lek Filomag B6
Nie należy stosować leku Filomag B6 jeśli występuje:

  • nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
  • hipermagnezemia (nadmiar magnezu we krwi),
  • ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min),
  • zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia (zbyt wolna praca serca),
  • myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Filomag B6,  jeśli

  • lek podawany jest przez długi okres.

Podczas długotrwałego stosowania należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy krwi (lekarz zaleci wykonanie odpowiednich analiz).

  • wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów.

Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Stosowanie leku Filomag B6 z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować po posiłku.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Filomag B6 u dzieci
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Stosowanie leku Filomag B6 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Leku Filomag  B6  nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Stosowanie leku Filomag B6 u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmian sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.
Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leku nie należy podawać jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zmniejszają one wchłanianie magnezu. Sole magnezu zmniejszają wchłanianie niektórych antybiotyków, np. tetracyklin; należy zachować co najmniej 3-godzinną przerwę pomiędzy podaniem obu leków. Magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Witamina B6 zmniejsza skuteczność preparatów lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy (leki stosowane w parkinsonizmie).

 

 


Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.