Kontakt

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM®

ul. Pułaskiego 39
85-619 Bydgoszcz

www.filofarm.pl
e-mail: sekretariat@filofarm.pl
NIP: 554-03-12-237

Centrala

tel.: +48 52 342 67 88
Fax: +48 52 342 49 81

Dział handlowy

tel.: +48 52 342 47 64
Fax: +48 52 370 54 11

Czas na dobry

magnez

Działania niepożądane:

 

Działanie niepożądane produktu leczniczego jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego, po zastosowaniu któregokolwiek z produktów leczniczych Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Filofarm, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu.

 

W celu zgłoszenia działania niepożądanego należy wypełnić poniższy formularz i przesłać:

 

– faxem: + 48 52 342 49 81 lub

– na adres e-mail: mlorek@filofarm.pl lub

– na adres: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM, ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz.